Společnost Profiles International respektuje, dodržuje a v mnohém předčí následující pravidla U.S. Department of Labor’s pro používání assessment testů:

 1. Kdy byla naposledy provedena studie validity a reliability?
 2. Jaké skóre validity vyplývá z těchto studií? Je to 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 nebo 0.85?
 3. Mohu tyto studie vidět?
 4. Měří váš produkt celkovou osobnost? Styl myšlení (kognitivní), profesní orientaci, osobnost a rysy chování?
 5. Kolik různých výstupních zpráv jste schopni vygenerovat?
 6. Jsou výsledky v reálném čase?
 7. Jsou zde nějaké další poplatky? Náklady na trénink nebo certifikaci?
 8. Jakou poskytujete podporu a školení pro své klienty? Jaké jsou s tím spojené náklady?
 9. Budete schopni demonstrovat, jak nástroj bude fungovat pro nás?
 10. Je váš assessment k dispozici ve více jazycích? Pokud ano, v kolika?
 11. Za jak dlouho budu mít k dispozici výsledky?
 12. Budu potřebovat někoho z vaší společnosti, aby interpretoval výsledky?
 13. Je možné vyplnit test online nebo metodou tužka-papír?
 14. K čemu dalšímu je možné výsledky využít?