Assessment testy Profiles International

Prostřednictvím nejnovějších metod a za pomocí posledních výsledků výzkumu vám můžeme nabídnout kompletní baterii spolehlivých testů pro hodnocení a talent management v celém životním cyklu zaměstnance.

pxt_mockup

ProfileXT – profil celkové osobnosti

ProfileXT je výkonný manažerský nástroj, který předpovídá vhodnost zaměstnance na pracovní pozici.
Jako jediný nástroj na trhu měří

  • styl myšlení
  • rysy chování
  • profesní orientaci


Profiles Performance Indicator

měří pracovní styl zaměstnance v pěti klíčových faktorech osobnosti. Indikuje, jakým způsobem zaměstnance vést. Performance Indicator je rychlé řešení pro efektivní motivaci vašich zaměstnanců.


ppi_mockup

ppi_mockup

CheckPoint 360° systém zpětné vazby

profesionální rozvojový nástroj, který pozitivně ovlivňuje rozvoj manažerů a úspěšnost celé organizace.

  • pomůže zkvalitnit trénink a manažerské techniky
  • napomáhá zefektivňovat komunikaci
  • ukazuje cestu k větší úspěšnosti a produktivitě manažera
  • Aplikací CheckPoint 360 získá manažer zpětnou vazbu na své kompetence od kompletního okruhu spolupracovníků.

Organizační analýza managementu

je sumarizace dat z individuálních zpráv CheckPoint od vybrané skupiny manažerů.
ověřuje shodu jednotlivých manažerů s korporátní vizí a strategickými cíli společnosti
napomáhá určit směr k dosažení cílů organizace

Profiles Sales Assessment

– nástroj pro výběr, vedení a školení prodejců.
měří klíčové kvality potřebné u úspěšného prodejce
předpovídá chování prodejce v sedmi kritických momentech prodeje

Team Analysis – zpráva pro vedoucího týmu

  • mapuje charakteristické rysy jednotlivých členů týmu
  • odhaluje silné stránky pracovního týmu
  • upozorňuje vedoucího týmu na potencionální problémy

Odhalte včas zaměstnance, kteří jsou nevýkonní, neefektivní a mohou snižovat zisk vaší společnosti. Identifikujte naopak ty, kteří jsou pro vaši firmu klíčoví. Nástroje Profiles Vám pomohou si je udržet a tím trvale zvyšovat efektivitu, růst a dobré jméno společnosti.